امام علی (ع) می فرماید
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
Monday, 25 October , 2021
امروز : دوشنبه, ۳ آبان , ۱۴۰۰ - 19 ربيع أول 1443
شناسه خبر : 1530
  پرینتخانه » اخبار بلوچستان, اخبار سیستان, اخبار عمومی, خبر تحلیلی, زابل, زهک, گفتگو, نیمروز, هامون, هیرمند, یادداشت تاریخ انتشار : 07 اکتبر 2021 - 21:33 |

راهکارهای اقتصادی نمودن فعالیت‌ها در روستاها

تنگه احد: مجتبی شجاعی فرماندار جوان دلگان به مناسبت روز روستا طی یادداشتی به راهکارهای اقتصادی نمودن فعالیت‌های روستایی پرداخت.
راهکارهای اقتصادی نمودن فعالیت‌ها در روستاها

به گزارش تنگه احد متن این یادداشت که در فصلنامه اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان سیستان و بلوچستان منتشر شد به شرح زیر‌می باشد:

بيش از نيمی از جمعيت سيستان و بلوچستان را روستاييان تشکيل می دهند، درحالیکه اين رقم در سطح کشور کمتر از ۲۵ درصد است، اين ميزان درصد جمعيت در جنوب استان و به ويژه مناطق ساحلي بيش از ميانگين استان است، لذا توجه به جايگاه برجسته روستاها در عرصه اقتصادی، توليدی، محيطی و اجتماعی موجب افزايش کارايی فعاليت های توليدی و زراعی اين مناطق مي شود.

جمعيت استان سيستان و بلوچستان حدود ۲ ميليون و ۸۰۰هزار نفر است؛ از سويي کارکرد توليدي، زراعي، دامي و اخيرا گردشگري و زيست محيطی اين روستاها از جنبه های مختلف، نقش مهم و برجسته ای در اقتصاد جامعه دارد؛

از طرفی تنوع فضای طبيعی روستاهای استان سيستان و بلوچستان سبب بهره وری های اقتصادی متنوع در روستاها شده است به گونه‌ای که در بعضی نواحی روستايی، فعاليت های اقتصادی در سطوح گوناگون از قبيل کشاورزی، صيادی و اخيرا گردشگری و با ويژگی های خاص شکل گرفته و يا در حال شکل گيري است.

راهکارهای عمده اقتصادی کردن فعاليت ها در روستاها منجر به توسعه همه جانبه و تحقق اقتصاد مقاومتی در روستاها می شود که

در قدم نخست برای توسعه روستاها، مشارکت دادن مردم در فعاليت هاي اقتصادي است؛ اين موضوع از طريق اجراي طرح تشکيل شرکت هاي تعاونی توسعه و عمران در مناطق روستايي می تواند منجر به جلب مشارکت مردم در اقتصاد مقاومتي شود و مردم سهامدار اين شرکت ها خواهند بود.اين امر موجب تقويت بنيه اقتصادی روستاها می شود، در طرح شرکت های توسعه و عمران روستايی، دولت سياستگذار و حامي خواهد بود و کار توسط مردم انجام مي شود (سياست هاي نظام در قالب سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي).

گام دوم، وارد کردن و دخالت دادن فناوري هاي نوين در عرصه فعاليت هاي اقتصاد روستايی از طريق حمايت های دولت که خود يکی از شاخص های گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری و ماشينی است.(برقدار کردن چاه ها، ماشين آلات کشاورزي، بسته بندي و…)

گام بعدی، ارتقاي حضور زنان در فعاليت های اجتماعي، اقتصادی و برنامه ريزی برای گسترش مشارکت آنان، به ويژه در زمينه های اقتصادی در روستاهای استان، شرطی لازم برای توسعه پايدار است.

گام چهارم، در قالب الگوي توسعه پايدار رويکرد متنوع سازی فعاليت های اقتصادی در روستاهای استان که يکی از رويکردهای مورد توجه در توسعه همه جانبه اجتماعات روستايی است، به طوری که وجود تنوع در اقتصاد روستايی لازمه دستيابی به توسعه پايدار روستايي است( مثلا کشاورزي ترکيبي با دامداري و يا حتي شيلات و صيادي و صنايع دستي و…)

تدوين يک طرح کامل به نام طرح ساماندهی فعاليت های اقتصادی روستايی در استان سيستان و بلوچستان با مشارکت نخبگان علمی و فرمانداران و بخشداران صاحب نظر که در آن، روش های تامين مالی برای سرمايه گذاری و ايجاد واحدهای توليدی اشتغالزا و تعيين مجتمع های روستايی برای انجام فعاليت اقتصادی و مسائل مرزي و اقتصاد روستاهاي مرزی لحاظ شده باشد.

توسعه صنايع کوچک و تبديلي، يک راهکار و راه حل بسيار مهمی برای ايجاد تعادل و پاسخ به چالش هايی نظير فقر و پايين بودن در آمد، عدم تعادل بين شهر و روستا، کشاورزي با بازده پايين، مهاجرت، عرضه نيروی کار و…. است که در شمال استان با جنوب استان متفاوت است.اين بخش می تواند برای گروه های کم زمين و يا بدون زمين که درآمد کشاورزی پاسخگوی نيازهايشان نيست، به ويژه در زمان رکود اقتصادی يعني زمانی که تقاضا برای نيروي کار نسبت به فصل کاری کمتر است ايجاد اشتغال و درآمد کند.

توسعه بازارچه های محلی روستايی به ويژه در مسير روستاهايی که در محور اصلی و جاده های ترانزيت و پر تردد قرار دارند از ديگر راهکارهای توسعه در روستاهای استان است.

کمک به توسعه و گسترش صنايع دستي با توجه به سابقه ديرينه صنايع دستی و هنرهاي سنتی در اقتصاد روستاها، تقويت و توسعه اين بخش از مهمترين راهکارهای اشتغالزايی در روستاهاي استان محسوب می شود،

صنايع دستي روستايی که به نوعی تداعی کننده بخشی از سنت های اصيل قومی مردم استان چه سيستانی و چه بلوچستانی است نه تنها موجب اشتغال در روستاها می شود بلکه منبع درآمد مهمي براي خانوارهای روستايي است.ازسويی از آنجا که اشتغال به صنايع دستی در بسياری از روستاها، بيشتر در فصول بيکاری صورت می گيرد اين امر در پيشگيري از مهاجرت فصلي روستاييان به شهرها حائز اهميت است.

ايجاد اشتغال روستايی افزون بر اينکه از مهاجرت روستاييان به شهر جلوگيری می کند از اضافه شدن تعداد بيکاران در شهرهای استان نيز می‌کاهد.

صنعت گردشگری نيز از صنايع فرهنگي محسوب مي شود که زمينه رشد فوق العاده ای در مناطق روستايی دارد، طبيعت زيبای مناطق روستايی همراه با جاذبه های سنتی، زمينه مورد علاقه گردشگران محسوب می‌شود.توسعه اين صنعت که با هزينه قابل توجهی همراه نيست، در حاشيه خود باعث توسعه کسب و کار خواهد شد و از طرفي توسعه گردشگری روستايی تغييرات مثبتی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زيست محيطی در سطح روستاهای منطقه فراهم مي آورد.

راهکارهايی شامل مهيا کردن زمينه های لازم براي جذب سرمايه گذاري خصوصی، جلوگيری از تخريب محيط زيست، بهسازی و ارتقای سيمای روستايی، تخصيص سرمايه دولتی به توسعه امکانات و تسهيلات گردشگری، برقراری امنيت اجتماعی و… می تواند در دستیابی به اين هدف موثر باشد.

کمک به جذب رسمی دهياران به منظور ايجاد انگيزه در راستای راهبری مسائل روستا همانند مدل بهورزان و ايجاد انگيزه مادی برای دهياران، جذاب سازی فضای روستايی کشور از طريق توسعه هدفمند فضاهای فرهنگی و آموزشی روستاها، ايجاد مراکز تفريحی، سياحتی، اقتصادی در روستاها و تشکيل خوشه های دانشی روستايی و توسعه زيرساخت های دانشی از قبيل ايجاد و توسعه مراکز آموزشی و تحصيلی به ويژه آموزش های کاربردب، ارتقای سطح سواد روستائيان و آموزش آنان در بکارگيری روش ها و فناوری های نوين از موارد ديگر است.

ساماندهی ساختار سکونت گاه های روستايی استان بسيار ضروري است که بايد روستاهای مرکزی، روستاهای کوچک تر پراکنده اطراف خود را پوشش دهند و اين روستاها از طريق شهرک ها و يا شهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگ و در نهايت کلان‌شهرها ارتباط يابند.

ممکن است در اين فرآيند بسياری از مناطق دور افتاده يا غير قابل دسترسی که طبق روند موجود نيز در حال تخليه و نابودی هستند از چرخه خارج و ساکنان آنها به ديگر روستاها و يا مناطق جديد کوچ داده شوند، به نظر نمی‌رسد هيچ گروهی مستعدتر از فارغ التحصيلان روستازاده براي امر کارآفريني روستايی باشد.

بنابراين ايجاد شرايطی مناسب برای فعاليت و جذب اين افراد به فضاهای روستايی می تواند در توسعه روستا و جلوگيری از مهاجرت اثرگذار باشد.تمامی اين حوزه های مختلف توسعه می بايست در برنامه ريزی های کوتاه مدت و بلند مدت توسعه کشور، همچون روندی از يک شبکه به‌هم پيوسته ديده شوند.

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.